Mediu

ACȚIUNEA NOASTRĂ ÎN VEDEREA UNOR SISTEME ALIMENTARE MAI SUSTENABILE

Agricultura modernă și lanțurile sale de aprovizionare, din care facem parte, se confruntă cu trei provocări: trebuie să asigurăm nevoia de aprovizionare cu alimente în creștere; trebuie să facem acest lucru la prețuri accesibile; și trebuie să reducem amprenta de mediu. Oriunde putem contribui în vederea realizării acestor obiective, trebuie să le promovăm prin utilizarea unei expertize moderne, a unor practici și a unor active moderne în rândul angajaților și al clienților noștri.

În calitate de agroîntreprindere, Ameropa depinde de mediu. În ceea ce privește Pactul mondial al ONU, suntem angajați să reducem la minimum impactul pe care îl avem asupra mediului. Suntem dedicați să ne educăm pe noi și pe partenerii noștri, colaborând pentru a promova responsabilitatea de mediu. De asemenea, încercăm în mod constant să ne îmbunătățim și să implementăm tehnologii mai noi și mai bune, care reduc amprenta de mediu.

AGRICULTURA SUSTENABILĂ

Considerăm cu fermitate că societatea actuală depinde de agricultura intensivă și considerăm cu fermitate că agricultura intensivă este sustenabilă în mod real. Trebuie să promovăm educația și dezvoltarea unor practici de cultivare sigure și rezonabile prin încheierea de parteneriate cu universități și instituții agricole.

Ameropa consideră că agricultura sustenabilă este o investiție în mediu și în aspectele fundamentale ale afacerii noastre. Colaborăm deja cu universități și asociații de fermieri pentru a promova aplicații sigure și mai eficiente pentru îngrășăminte, pe baza unor principii precum „cei 4R” – (right product, right quality, right time, right place – produsul adecvat, calitatea adecvată, momentul adecvat, locul adecvat).

EMISII (AER, APĂ, ZGOMOT)

Respectăm reglementările locale cu privire la standardele pentru emisii și ne străduim să ne îmbunătățim în mod constant impactul asupra mediului.

ENERGIE ȘI CO2

Principala materie primă în producția îngrășămintelor pe bază de azot este gazul natural. Prin urmare, încercăm în mod constant să ne îmbunătățim economiile de energie și, prin aceasta, amprenta de mediu.