Locul de muncă

PRINCIPIILE NOASTRE

Credem în dreptul la un loc de muncă sigur si sanatos, la o remunerare corecta, la libertatea de asociere, si la dezvoltarea personală.

Promovăm oportunități egale de angajare, indiferent de rasă, naționalitate, religie, sex, vârstă, orientare sexuală, handicap, opinie politică sau orice altă opinie sau convingere. 

Criteriile noastre de angajare se bazează exclusiv pe capacitatea, motivația, alinierea la valoarea și cultura companiei noastre și experiența relevantă transferabilă. 

Structurile noastre de compensare se bazează pe comparații de poziție, cunoștințe și industrie. Stimulentele variabile sunt furnizate printr-o evaluare anuală a performanței. 

Contractele noastre de muncă respectă legile locale aplicabile în ceea ce privește salariile minime, perioadele de preaviz, orele de lucru și sărbătorile legale. De asemenea, respectăm convențiile colective, în cazul în care astfel de contracte sunt în vigoare.

Schimbările majore din cadrul organizației, cum ar fi achizițiile sau numirile de conducere, sunt comunicate tuturor angajaților în timp util. Ne luăm timp pentru a aborda posibilele preocupări ale personalului afectat de astfel de modificări. Ori de câte ori este posibil în timpul unei perioade de schimbare, ne străduim să menținem sau să alocăm angajații, pentru a garanta continuitatea angajării.

Luăm în serios reclamațiile și le acordăm atenția necesară. Urmăm procesul corespunzător pentru a ne asigura că orice nemulțumiri sunt tratate într-un mod corect.

MEDIUL DE LUCRU

Succesul nostru și dezvoltarea noastră viitoare depind de abilitățile și atitudinea oamenilor noștri. Ele sunt cea mai importantă parte a afacerii noastre. Prin urmare, ne străduim să creăm nu numai un mediu de lucru sigur, ci și un mediu de lucru liber și creativ, în care talentele tuturor să se poată desfășura.

FORȚA DE MUNCĂ LOCALĂ

În conformitate cu angajamentul nostru față de diversitate, angajăm mai ales la nivel local. În timp ce realocările geografice apar din motive organizaționale sau de dezvoltare a carierei, credem că personalul local înțeleg cel mai bine obiceiurile și piețele unei țări. De asemenea, credem că creăm o amprentă pozitivă în locurile în care facem afaceri, angajând și investind într-o forță de muncă locală. Apreciem transferul de cunoștințe între culturi și granițe.