Drepturile omului

Drepturile omului

Ameropa condamnă orice formă de abuz al drepturilor omului și nu susține nicio formă de extremism. Considerăm cu fermitate că toate ființele trebuie tratate cu respect și demnitate, în același fel în care ne așteptăm să fim și noi tratați. Ameropa depune toate eforturile rezonabile pentru a promova Declarația universală a drepturilor omului în rândul partenerilor săi de afaceri.
 
Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul Declarației drepturilor omului, la adresa https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html

MUNCA COPIILOR ȘI MUNCA FORȚATĂ

Condamnăm cu fermitate orice formă de muncă a copiilor sau muncă forțată. Ameropa respectă reglementările locale care țin de vârsta minimă de încadrare în muncă, de perioadele de odihnă sau de reglementările privind orele de muncă suplimentare.

În lanțul nostru de aprovizionare, am identificat o zonă potențială de încălcare a normelor la nivelul micilor agricultori, deoarece este un obicei comun și tradițional ca membrii familiei, inclusiv minori, să contribuie la procesul de recoltare. Nu considerăm că aceasta este o infracțiune raportabilă, cu excepția cazurilor în care identificăm abuzuri evidente.

LIBERTATEA DE ASOCIERE

Susținem dreptul de liberă asociere și de reprezentare colectivă. Lucrăm deschis împreună cu sindicatele pentru a asigura rezultate reciproc benefice în cazul litigiilor de muncă.

DISCRIMINARE

Respectul reciproc este una dintre valorile principale ale Ameropa.  Ameropa va oferi oportunități de angajare tuturor persoanelor care împărtășesc angajamentul Ameropa pentru excelență și nu va tolera nicio formă de discriminare pe motiv de vârstă, gen, rasă, religie, orientare sexuală, origine națională sau etnică sau din orice alt motiv. Compania nu va tolera hărțuirea la locul de muncă. Hărțuirea ilegală include un comportament față de o altă persoană bazat pe rasa, culoarea pielii, vârsta, genul, religia, originea națională sau etnică, orientarea sexuală sau alte caracteristici ale persoanelor, care nu este binevenit sau este jignitor față de destinatar și, fie creează un mediu de lucru intimidant, ofensator sau ostil, fie interferează în mod nejustificat cu performanța persoanei în activitatea profesională.

Orice act de discriminare sau hărțuire în relațiile cu angajații, clienții sau furnizorii este contrar politicilor și valorilor Ameropa. Astfel de acte nu vor fi tolerate și vor face obiectul unor acțiuni disciplinare grave, inclusiv posibila încetare a contractului de muncă.
– din Codul nostru de conduită