Raportare

Raportarea de sustenabilitate Ameropa în România

Viziunea noastră cu privire la sustenabilitate nu se limitează doar la preocupări legate de mediu. Ea reprezintă o abordare comprehensivă a gestionării și asigurării longevității companiei, dublată de o căutare constantă a compromisului între interesele legitime, deseori divergente, ale tuturor părților implicate.

În ultimii ani, preocupările legate de sustenabilitate au avut un rol extrem de important în ceea ce privește managementul în cadrul Grupului Ameropa, ajutându-ne în trasarea unor obiective pertinente. Vom continua să ne îmbunătățim performanța și transparența în raportarea acestor preocupări și în anii următori.

Oferirea de informații de natură nefinanciară privind activitatea Ameropa în România, prin intermediul prezentului raport de sustenabilitate, comunităților unde ne desfășurăm activitatea, acționarilor companiei, echipei manageriale și membrilor consiliului de administrație, reprezintă o inițiativă voluntară. Această inițiativă este în conformitate cu cerințele Directivei 2014/95/EU a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/EU privind prezentarea de informații nefinanciare şi de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi şi grupuri mari. 

Rapoarte de sustenabilitate


GRI & UN Global Compact

Structura principala a ghidului de raportare privind sustenabilitatea G4 pentru inițiativa de raportare globală (GRI) este utilizată pentru emiterea rapoartelor noastre. GRI Standard ajută companiile, guvernele și alte organizații să înțeleagă și să comunice impactul afacerilor asupra problemelor critice legate de sustenabilitate.

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul web GRI Standard la adresa www.globalreporting.org

Pactul Global al ONU este o inițiativă condusă de Organizația Națiunilor Unite, care oferă companiilor o îndrumare în domeniul drepturilor omului, al muncii, al mediului și al luptei împotriva corupției. Orientarea constă în 17 principii de bază, care sunt formulate ca o politică de afaceri adoptabilă. Deși Ameropa nu este semnatar al UN Global Compact, am integrat ferm principiile în politicile noastre de afaceri. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul UN Global Compact la www.unglobalcompact.org

Ne rezervăm toate drepturile asupra conținutului site-ului și a documentelor publicate.