Codul de conduita

INTRODUCERE

Ameropa este o companie de familie, o companie de familie care crede cu tărie într-un set de valori ce definesc perfect atât cultura noastră corporativă, cât și pe cea personală. Suntem antreprenori pasionați de idei și găsim modalități de a le pune în practică. În acest spirit, depunem toate eforturile necesare pentru a asigura integritatea etică, legală și comercială, fiind totodată un partener de încredere pentru toți colaboratorii noștri. Credem că acest sentiment de familie în adevăratul sens al cuvântului garantează încrederea necesară, relațiile și continuitatea atât de necesare afacerii noastre. Prin aceste principii, vă încurajăm să vă folosiți talentele și să vă distrați încercând să faceți o diferență.

Compania Ameropa se dedică promovării acestor principii în rândul tuturor părților interesate.

Scopul Codului de conduită este de a ajuta angajații noștri să înțeleagă importanța valorilor corporatiste ale companiei Ameropa, precum și modul în care aceste valori ar trebui să stea la baza tuturor acțiunilor noastre cotidiene. În același timp, Codul de conduită descrie obligațiile legale generale care se aplică atât întreprinderilor, cât și angajaților noștri. Acestea guvernează în continuare Politicile noastre Corporatiste, politici ce descriu în detaliu regulile operaționale care trebuie respectate în anumite situații date.

În plus, intenția sa este de a consolidat, de a du-ce mai departe buna reputație a companiei Ameropa, reputație care este o componentă esențială a succesului nostru.

Mesajul fundamental este că Ameropa se angajează să-și desfășoare toate afacerile la cele mai înalte standarde etice și în conformitate cu toate legile, regulile și reglementările aplicabile în țările în care Ameropa își desfășoară activitatea. Codul de conduită se aplică în întreaga lume tuturor angajaților din cadrul Grupului Ameropa.

Vă rugăm să citiți cu foarte mare atenție paginile următoare și să reflectați asupra modului în care informațiile conținute sunt valabile pentru dvs., pentru activitatea dvs. și pentru modul în care reprezentați compania Ameropa. Se recomandă o judecată bună în toate situațiile.

Următorul set de întrebări vă va ajuta să evaluați o situație și să decideți asupra unui plan de acțiune în consecință:

 • Este decizia și conduita mea în limitele legii?
 • Este decizia și conduita mea în conformitate cu Politicile companiei?
 • Ar putea decizia sau comportamentul meu să pară ca fiind necorespunzătoare sau ilegale?
 • Decizia sau comportamentul meu „pare în vreun fel greșit”?
 • Îmi pot apăra acțiunea mea în fața publicului?

PRINCIPIILE NOASTRE DIRECTOARE

Ameropa reprezintă integritatea și etica la cel mai înalt nivel. Orice comportament individual trebuie să fie în limitele legale, în conformitate cu Politicile noastre corporative și să exprime respect pentru colegii, activele corporative, mediul și comunitatea. În timp ce compania Ameropa se bazează pe un grad ridicat de auto-reglementare, cu convingerea că suntem cu toții conștiincioși și acționăm cu responsabilitate, toți angajații trebuie să își ia angajamentul că vor acționa în mod responsabil în toate situațiile corporative față de părțile interesate, dar și față de mediu. Compania Ameropa cere tuturor angajaților săi nu doar să se conformeze cu regulile aplicabile, ci și să fie preocupați de consecințele sociale și de mediu ale acțiunile lor. Mai mult decât atât, comportamentul ilegal ar putea expune Compania și angajatul la acțiuni în justiție, respectiv acțiuni disciplinare.

Ameropa se angajează să mențină o bună reputație în rândul părților interesate și să educe educa și să instruiască angajații în aspecte relevante pentru respectarea standardelor etice și a politicilor corporative.

Dacă nu sunteți sigur despre cum să abordați și să rezolvați o situație, vă rugăm să contactați Departamentul Compliance la adresa compliace@ameropa.com.

DISCRIMINARE

Respectul reciproc reprezintă una dintre valorile fundamentale ale companiei Ameropa. Ameropa va oferi oportunități de angajare egale tuturor persoanelor care împărtășesc angajamentul companiei față de excelență și nu vor tolera nicio formă de discriminare, indiferent dacă este vorba de o discriminare bazată pe vârstă, sex, rasă, religie, orientare sexuală, origine națională sau etnică sau pentru orice alt motiv. Compania nu va tolera hărțuirea la locul de muncă. Hărțuirea ilegală include comportamentul față de o altă persoană, din motive ce țin de rasă, culoare, vârstă, sex, religie, origine națională sau etnică, orientare sexuală sau orice altă caracteristică care este nedorită și aduce ofense personalului său, creând astfel un mediu de lucru intimidant, ofensiv sau ostil sau care afectează în mod nejustificat performanța profesională a persoanei.

Orice act de discriminare sau hărțuire în relațiile cu angajații, clienții sau furnizorii este contrar politicilor și valorilor companiei Ameropa. Astfel de acte nu vor fi tolerate și vor face obiectul unei acțiuni disciplinare severe, inclusiv o eventuală încetare a relației contractuale de muncă.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

Ameropa consideră sănătatea și siguranța drept una dintre cele mai importante priorități atunci când vine vorba de afaceri. Prin urmare, lucrăm pentru a minimiza riscurile de sănătate și siguranță inerente activității noastre și pentru a le oferi angajaților noștri informațiile și instruirea necesare pentru a minimiza expunerea individuală la risc. În situații de risc, unitățile de afaceri ale Ameropa au adoptat politici de sănătate și siguranță specifice nu numai activității lor individuale, dar și mediului de lucru. Acestea pot fi solicitate la birourile locale ale companiei.

DREPTURILE OMULUI

Compania Ameropa se angajează să susțină drepturile omului în cadrul Grupului și depune toate eforturile rezonabile, toate eforturile necesare pentru a promova drepturilor omului în rândul partenerilor săi de afaceri. Noi respectăm principiile ONU ce stau la baza Declarației universale a drepturilor omului, care include toate drepturile fundamentale ale oricărei ființe umane. Totodată, compania Ameropa aderă în mod voluntar la inițiativa ONU privind Compactul Global, care schițează principiile de bază privind drepturile omului, forța de muncă, mediul înconjurător și anticorupția.

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Compania Ameropa înțelege că mediul înconjurător trebuie să fie protejat de influențele negative, dăunătoare care ar putea rezulta din activitățile de afaceri pe care le desfășoară. Considerăm că este datoria noastră să sensibilizăm angajații noștri în ceea ce privește importanța menținerii unui mediu înconjurător curat, dar și în privința implementării unor practici durabile. Protecția mediului înconjurător, precum și adoptarea măsurilor de protecție fac parte din procesul nostru de luare a deciziilor.

MITĂ ȘI CORUPȚIE

Angajații companiei Ameropa nu oferă sau nu efectuează plăți ilegale în scopul păstrării sau obținerii afacerii sau cu intenția declarată de a influența orice altă decizie sau pentru orice alt avantaj necuvenit.

Practica de a oferi sau de a accepta cadouri sau invitații este acceptabilă, dacă cadourile sau invitațiile în cauză sunt oportune din punct de vedere al timpului, locului și valorii. Agențiile și departamentele guvernamentale pot acționa în conformitate cu reglementări stricte în ceea ce privește acceptarea de cadouri sau alte gratuități de către angajații lor și membrii familiei. Angajații companiei Ameropa trebuie să se familiarizeze cu reglementările și practicile agențiilor guvernamentale cu care se interacționează.

ANTITRUST ȘI LEGEA CONCURENȚEI

Multe țări în care compania Ameropa operează au adoptat legi cu privire la activitățile de afaceri anticoncurențiale, prin anumite acțiuni ilegale, uneori cu amenzi severe. Ameropa aderă la legile Antitrust, precum și la Legea concurenței care se aplică piețelor în cauză.

În cazul în care se aplică legislația Antitrust și/sau Legea concurenței, este cel mai probabil ilegal pentru concurenții companiei fie printr-un acord expres, fie prin acțiuni comune:

 • să fixeze prețurile sau marjele de profit pentru produsele lor;
 • să stabilească niveluri de producție pentru produsele lor;
 • să împartă piețele, fie geografic, fie în funcție de client sau
 • să se angajeze în licitații frauduloase pentru proiectele atribuite în cadrul licitațiilor.

Drept urmare, trebuie evitate următoarele activități cu concurenții:

 • discutarea, împărțirea sau acceptarea prețurilor sau a oricăror altor termeni și condiții de vânzare sau cumpărare pentru clienți;
 • discutarea, împărțirea sau acceptarea în ceea ce categoriile de clienți cărora le vor fi furnizate produse;
 • discutarea, împărțirea sau acceptarea în legătură cu care furnizorii vor fi utilizați sau produsele care vor fi achiziționate de la anumiți furnizori;
 • discutarea, împărțirea sau acceptarea modului în care concurenții pot monopoliza, domina sau controla piețele; sau
 • discutarea, împărțirea sau acceptarea faptului că unul sau mai mulți concurenți vor înceta fabricarea, vânzarea sau distribuirea unui produs pentru o anumită piață geografică sau client (boicot).

Asociațiile profesionale și conferințele de afaceri prezintă un anumit risc, deoarece reunesc concurenți care ar putea dori să discute probleme care nu respectă reglementările legislației antitrust sau ale dreptului concurențial.

Dacă vă regăsiți într-o situație în care o conversație se transformă într-o discuție anticoncurențială, părăsiți imediat camera sau îndepărtați-vă.

CONTROLUL EXPORTULUI

Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană, dar și mai multe țări individuale au impus anumite restricții de import sau export pentru anumite produse din sau către anumite țări. În cadrul companiei Ameropa, respectăm toate aceste reglementări.

MANAGEMENTUL RISCURILOR

Este datoria noastră să protejăm activele Companie, indiferent dacă este vorba de active financiare, proprietate intelectuală, echipamente sau stocuri. Compania a adoptat politici de asigurare și management al riscurilor care sunt revizuite în mod regulat și trebuie să fie aplicate în mod corespunzător în orice moment și în orice situație.

SISTEMELE INFORMATICE ȘI PROTECȚIA DATELOR

Sistemele informatice ale companie Ameropa sunt create și concepute pentru a fi utilizate în scopuri comerciale. Compania Ameropa are politici transparente în ceea ce privește utilizarea acestor sisteme, precum și pentru utilizarea internetului și a dispozitivelor mobile. Pe de altă parte, există politici transparente de stocare și de rezervă. Vă rugăm să vă familiarizați cu politicile existente, deoarece acestea fac parte din termenii dvs. de angajare și orice încălcare sau abatere (cu alte cuvinte, descărcarea sau distribuirea de conținut ilegal, pornografic, lipsit de etică, imoral sau extremist) și poate avea ca consecințe o acțiune disciplinară severă până la concedierea imediată.

Copiile acestei politici, precum și toate celelalte politici corporative, se pot obține de la Sediul central.

INTELIGENȚĂ COMPETITIVĂ

Compania dezvoltă planuri și strategii legale care îi permit să aibă succes în afaceri. O parte a acestui proces se rezumă la a câștiga o înțelegere a pieței, a anticipa schimbările de piață, de afaceri și tehnologice, precum și a evalua impactul concurenței.

A câștiga informațiile disponibile publicului despre concurenți și despre bunurile și serviciile lor este o practică în întregime adecvată și aplicată în mod regulat în toate industriile noastre. Cu toate acestea, procesul de obținere a informațiilor trebuie să fie legal și etic. În consecință, proprietatea intelectuală confidențială ce aparține unui furnizor, client sau concurent nu poate fi solicitată sau folosită. Un angajat trebuie să posede un sentiment ferm de disciplină și etică atunci când achiziționează sau caută informații despre companiile concurente. Întrebarea fundamentală rămâne: „Cum au fost colectate informațiile?” Actele interzise includ forțarea unei persoane să trădeze o încredere sau o obligație, înșelând sau păcălind o persoană să obțină acces la informații, să mituiască sau să plătească informații protejate, să reprezinte în mod eronat sau să se dea drept un oficial și orice alt act ilegal sau lipsit de etică.

ÎNREGISTRĂRI ȘI RAPOARTE

Fiecare angajat ar trebui să păstreze înregistrări precise¬ și rapoarte, dacă și când este necesar. Suplimentar:

Toate înregistrările și situațiile financiare trebuie să reflecte cu acuratețe toate tranzacțiile companiile.

Nu sunt permise declarații sau intrări false în niciun scop în evidențele Companiei.

Trebuie acordată toată atenție cuvenită pentru a asigura înregistrarea, prezentarea și încărcarea potrivită a tuturor costurilor.

Totodată, trebuie respectate regulamentele naționale de păstrare a evidențelor și procedurile corporative.

Angajații care contribuie la crearea de înregistrări sau completează sau pregătesc rapoarte sunt responsabili pentru citirea și înțelegerea politici-lor și directivelor de bază ale Companiei în modul în care acestea sunt aplicate în cadrul organizației lor. Documentele comerciale pot deveni dovezi publice în cadrul litigiilor sau a investigațiilor privind reglementarea. Faptele falsificate sau evidențele falsificate pot constitui o fraudă.

CONFLICTE DE INTERESE

Angajații trebuie să fie liberi de interese sau relații care sunt sau par a fi în detrimentul intereselor și reputației la cel mai înalt nivel ale Companiei. Angajații ar trebui să evite circumstanțele care pun la îndoială capacitatea lor de a acționa obiectiv și corect în ceea ce privește afacerile și interesele Companiei.

Dacă apare o astfel de situație, trebuie să o discutați cu managerul dvs., care vă va sfătui în colaborare cu personalul corespunzător cu privire la modul corect de acțiune.

Un conflict de interese ar exista atunci când, în absența unei aprobări prealabile din partea Companiei:

Sunteți proprietarul unei firme care face afaceri cu Compania și sunteți capabil să controlați sau să influențați o decizie a Companiei în ceea ce privește o colaborare cu compania respectivă.

Sunteți asociat(ă) cu o firmă concurențială, fie în calitate de angajat sau consultant, sau ca un grup de control sau cu un acționar important.

Sunteți angajat al oricărei alte companii.

Relația dvs. cu un client extern, furnizor sau altă firmă sau activitate reflectă în mod negativ integritatea dvs. sau reputația companiei.

Folosiți informațiile confidențiale ale Companiei în beneficiul dvs. personal sau în beneficiul prietenilor sau rudelor sau a altor persoane care caută astfel de informații.

INFORMAȚII COMERCIALE CONFIDENȚIALE

Angajații pot avea acces la informații comerciale sensibile ca parte a activității la locul de muncă. Cu toate acestea, aceste informații trebuie să fie protejate și păstrate confidențiale în timpul și după angajarea dvs. și nu pot fi folosite pentru câștiguri personal. Aceste informații comerciale includ date financiare, înregistrări de producție, informații despre angajați, planuri de afaceri, fișiere software, parole, date tehnice, desene, planuri strategice și de operare, date despre clienți, contracte, acorduri și alte informații valoroase privind Compania.

Informațiile Companiei trebuie să fie controlate și protejate cu grijă, discutate numai în cadrul activităților de muncă și utilizate numai pentru scopul declarat. Fișierele sau informațiile Companiei nu ar trebui să fie niciodată prezentate sau oferite unor persoane sau organizații neautorizate fără o procedură adecvată.

Dacă vi se pare că o persoană din afara Companiei încearcă să obțină acces neautorizat la in-formațiile noastre confidențiale, trebuie să anunțați imediat departamentul juridic sau managerul dvs.

Compania și filialele acesteia publică periodic politici corporative care se extind asupra aspectelor individuale care fac obiectul prezentei orientări (cum ar fi, de exemplu, Regulile și Procedurile corporative ale companiei Ameropa privind limitele de credit, fișierele de credit, IKS, asigurările de credit, asigurările de transport, trezoreria, cheltuieli, călătorii și IT). Angajații sunt responsabili pentru înțelegerea și respectarea acestor politici, deoarece aceste politic fac parte din termenii de angajare.

Pentru întrebări referitoare la această orienta-re, politicile menționate mai sus sau probleme specifice de conformitate care nu au putut fi soluționate împreună cu managerul sau departamentul în cauză, vă rugăm să contactați Compliance Officer la adresa compliance@ameropa.com care se va organiza astfel încât să vă răspunde la întrebări și pentru a să faciliteze aspectele legate de conformitate.

Codul de Conduită Ameropa